Академични ресурси

Prescott CollegeCommons Advising and Learning подкрепя успеха за всички студенти с консултации и обучение на помощния персонал и ресурси. Съвети за консултации и обучение за академични програми и кариерно консултиране, услуги за академична поддръжка, преподаване и подкрепа за студенти с увреждания.