Погасяване на вашите заеми

В момента си партнираме с Inceptia, за да помогнем на учениците и техните семейства да се ориентират към изплащането на федерален студентски заем, след като напуснат училище. Inceptia е доставчик на трета страна, който подпомага федералните кредитополучатели, които присъстваха Prescott College.

Можете да намерите съвети за управление на вашите финанси и навигиране на пътуването по студентски заем на страницата за студентски ресурси на Inceptia на връзката по-долу:

Ресурси за инцепция

 

Моля, свържете се с Службата за финансова помощ с въпроси относно изплащането. 

Служба за финансова помощ