Адванс Photoshop | Prescott College

Адванс Photoshop

ID на курса
AHU42860
Photoshop I е предназначен да предостави на студентите възможност да научат техническо и творческо използване на Adobe Photoshop CC. Студентите ще бъдат изложени на техническото приложение на принципите на дизайна и ще насърчат да разработят свои собствени концепции и предложения. В този курс студентите ще се научат да: артикулират композиционни елементи на цифровото изображение, да използват функциите на програмата за обработка на изображения Adobe Photoshop, да преобразуват изображения в цифров формат с помощта на сканиране на хардуер и софтуер, да импортират елементи в документ на Adobe Photoshop, да експортират Adobe Photoshop изображения на други софтуерни програми, манипулиране и подобряване на цифрови изображения, планиране, проектиране и изпълнение на оригинален проект за цифрово изображение, извеждане на цифрови изображения на принтер или електронен файл, идентифициране, анализ и използване на формалните елементи и принципи на дизайна, разпознаване на исторически или съвременни примери за изобразително изкуство или занаяти и използвайте специфична за медиите терминология, за да критикувате и оценявате произведения на изкуството.

Преподавано от

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/carl.sweets_159862969.jpeg

Carl Sweets

|Асоцииран факултет

carl.sweets@prescott.edu