In Creeks & Canyons: Exploration of the Mogollon Rim | Prescott College

In Creeks & Canyons: Проучване на Моголоновия ръб

ID на курса
ADV25008
В сухия югозапад водата е неуловимият катализатор за живота и красотата. На южната граница на платото в Колорадо, известно като Моголоновия ръб, геологията и хидрологията се сплотяват, създавайки серия от величествени многогодишни мокри каньони с рядко естетическо и екологично значение. В този полеви курс студентите ще получат цялостно разбиране на географската и екологичната стойност на тези високи скъпоценни скъпоценни камъни, както и на историческите и текущите заплахи за дългосрочното им оцеляване. Темите на курса ще включват: естествена история, геоморфология, водна биология, ботаника и крайречна екология (включително застрашени видове), човешко въздействие - минало и настояще, безопасно пътуване и навигационни техники за техническо канониране и методи за пътуване с ниско въздействие и къмпинг. Студентите ще се научат да извършват екологични оценки на проучените каньони, което ще подпомогне управителите на земи при оценката им на здравето на екосистемите.