Екологични перспективи и бяла вода | Prescott College

Екологични перспективи и Бяла вода

ID на курса
ADV24050
В контекста на експедиция по една от класическите беловодни реки на Запада, студентите се запознават с естествената и културна история на Колорадовото плато, както и с уменията и знанията, свързани с техническите експедиции за бяла вода и групи. Темите за изследване включват растителност, дива природа, география, геология, екология на високите пустини, общи аспекти на индийските и неиндийските култури на биорегиона и критичен анализ на съвременните проблеми на опазването. Студентите ще изучават тези теми в контекста на съвместен изследователски проект, координиран с BLM или други агенции за управление на земята. Изследователските методи, събирането на данни и отчитането ще бъдат централни за проекта. Развитието на умения в хидрологията на бялата вода, пилотирането на водни кораби, безопасността на бялата вода, провеждането на логистика на речните пътувания и извършването на ремонт и поддръжка на оборудването също са неразделна част от учебната програма. С напредването на курса студентите ще се научат да възприемат холистичен подход към ръководството на реката в пустинята, който интегрира безпроблемно биорегионални проучвания, оценки на управлението на ресурсите и пътувания в чужбина.