Проект за експресивна арт терапия Capstone | Prescott College

Проект за експресивна арт терапия Capstone

ID на курса
MAAT59301
Проектът Capstone на Expressive Arts Therapy (EAT) е проектиран като кулминационен научен проект. Курсът Capstone предоставя на студентите знания и умения, свързани с разбирането и оценяването на методологията на изследванията и разбирането, включително качествени и количествени проекти. Ще бъдат разгледани значението на научните изследвания в областта на психичното здраве, етични, практически и правни съображения, както и използването на научните изследвания за оценка на ефективността на услугите за психично здраве. Студентите ще разработят проект, базиран на изследователска дейност, който се занимава с област на нужда в областта на експресивните изкуства и / или арттерапевтичната практика.