Just Art: Art & Social Change | Prescott College

Just Art: Art & Social Change

ID на курса
AHU41045
rt и социалната промяна излага студентите на ролята на интердисциплинарното изкуство за ангажиране на личен и политически опит, като същевременно информира студентите за концептуалното изкуство и методите, използвани исторически и в съвременната култура за социален дискурс. Чрез изследване и дискусия студентите ще се запознаят с въздействието на изкуствата върху обществото и ще изследват редица социални и екологични естетични интервенции. Студентите ще създават индивидуални и съвместни проекти, ще научат основни концепции за дизайн, критични умения и подходящи теории на изкуството, които отговарят на социални проблеми, включително власт и привилегия в света на изкуството.