Водещ включително I: Теории за водещи в приключенското образование | Prescott College

Водещ включително I: Теории за водещи в приключенското образование

ID на курса
ADV21710
Този курс по теория на лидерството има за цел да култивира по-ефективни инструктори на открито чрез културно-отзивчива педагогика. В съчетание с Практики за водещо включване в приключенското образование, студентите ще бъдат запознати с теории (напр. Теория на критичната раса, феминистки теории, теория на пола) и понятия, свързани с половата, расовата, етническата и класовата идентичност, приложени към приключенското образование. Студентите ще бъдат помолени да се ангажират критично, като четат текстове, участват и улесняват дискусиите на курса и попълват изследователска работа по свързана и подходяща тема по свой избор. Крайната цел на този курс е студентите да интегрират теорията в практиката, за да предадат състрадателно, приобщаващо и културно адаптивно програмиране на открито.