Навигация по карти и пустиня | Prescott College

Навигация по карти и пустиня

ID на курса
ADV21200
Този курс ще балансира теорията и практическите приложения на навигационните техники в пустинята. Основният резултат ще бъде компетентността в използването на карта и компас за навигация в настройките на пустинята. Също толкова важно ще бъде развитието на картографската грамотност. Студентите ще получат разбиране за историята на картографията и нейната роля в развитието на човешките представи за мястото. Ще разгледаме промените в технологиите, включително GPS системите и програмите за картографиране, и ще проучим тяхното въздействие върху нашето разбиране за света и нашето място в него. Силните страни и ограниченията на картите, включително начините, по които те отразяват културните предположения и се използват за по-нататъшното им разглеждане, също ще бъдат проучени. Седмичните екскурзии ще осигурят възможности за усъвършенстване на практическите умения и ще послужат като въведение в местната география.