Произход и насоки в приключенското образование | Prescott College

Произход и насоки в приключенското образование

ID на курса
ADV41050
Този курс предоставя на студентите академична грамотност в областта на приключенското образование. Чрез лекция, дискусия, изследвания и експериментални проекти, този курс изследва много аспекти, съдържащи тази уникална дисциплина. Чрез проучване на историческите влияния, свързани с проучването и индустриализацията, както и променящите се възгледи за концепциите както за свободното време, така и за природата, студентите виждат как и защо приключенското образование се очертава като поле. Изследват се прилики и различия със сродни области, като образование на открито, отдих, науки за околната среда и образование в опит. Студентите практикуват няколко начина на изследване и писане, докато критично разглеждат актуалните тенденции в приключенското образование. След завършване на курса успешният студент ще развие способността да общува интелигентно и с дълбочина по отношение на миналото, настоящото и бъдещото значение на приключенското образование като област на обучение и кариера.

https://www.youvisit.com/#/vte/?data-platform=v&data-link-type=legacy-image&data-inst=62802&data-image-width=100%&data-image-height=100%&data-loc=142719&