Външно образование и отдих | Prescott College

Образование и отдих на открито

ID на курса
ADV21052
Този курс предлага запознаване с многобройните аспекти на програмата за приключенско образование. Студентите от всички дисциплини се насърчават да се запишат и да изследват широкото поле на приключенското образование. Студентите ще имат възможност за личностно и професионално израстване чрез планиране и изпълнение на няколко приключенски занимания (напр. Скално катерене, бягане по река, навигация, експедиционна раница) във външни условия. Студентите ще вземат участие и ще практикуват групово развитие, комуникация, обратна връзка и умения и техники за самонасочване на обучението, които се създават за успех в бъдещи курсове, базирани на терен. Безплатни теми, включително история на приключения и проучвания, проучвания, базирани на пейзажи и места, и произхода на обучението на открито, ще обогатят гледната точка на учениците за приключенско образование и ще послужат като средство за оценка и определяне на собствената им ангажираност и годност за лидерски занимания на открито и развлечения. ,