Скално катерене, Въведение в | Prescott College

Скално катерене, Въведение в

ID на курса
ADV22010
Този курс запознава студентите с основните технически умения, свързани със скално катерене. Подходящият ученик има почти никакъв опит в скално катерене и се води чрез леко развитие на техническите умения както в еднодневните, така и в нощните екскурзии. Акцентът е поставен върху катеренето на открити връхни въжета и площадки с много стъпки, като се използват естествени и неподвижни системи за закрепване. Студентите се запознават с основни възли, боравене с въжета, забавяне, сигнали, котви и такелаж. Освен това от студентите се изисква да обмислят управлението на риска, решаването на проблеми и вземането на решения при развитието на тези умения. Движението по скала, баланса, както и физическата и емоционална безопасност са включени ежедневно, докато групата се движи чрез това напредване на уменията.

Преподавано от