Специални теми в AE: Разширени модели за лидерство и улесняване | Prescott College

Специални теми в AE: Разширени модели за лидерство и улесняване

ID на курса
ADV41705
Как изглежда да поведем различни сфери на приключенско и открито експериментално образование Как можем като преподаватели на приключения да изградим инструментите, които дават възможност на учениците в различни среди и образователни модалности. В този курс студентите ще проучат множество модели за улесняване на опит на открито образование, включващо традиционен групов процес в младежки, юношески и курсове за приключенско обучение за възрастни, адаптивно спортно образование и отдих, терапия на пустинята и фокусирани курсове за конкретни потребители, като всички женски групи, групи за студенти от цвят или ветерани. Заедно ще надграждаме основите на груповия процес и ще изследваме усъвършенствани модели за лидерство и улесняване, които отговарят на специфичните нужди на учениците и групата. Курсовите дейности включват обучение от практикуващи в областта, интервюиране на експерти и посещение на програми, за да се запознаят и да изпитат различни подходи към груповия процес. Студентите също ще имат възможността да приложат на практика усвоените улесняващи инструменти в полеви настройки, за да изградят силни умения, зададени в групови модели за улесняване в областите на обучението на открито.