Катерене с върхово въже, Въведение в | Prescott College

Катерене с върхово въже, Въведение в

ID на курса
ADV22012
Тази курсова оферта е предназначена да представи основните елементи на катеренето в съкратен формат в подкрепяща и приобщаваща среда. Студентите се запознават с дейността по скално катерене и развитието на личната група, присъща на спорта. След това въведение следват три полеви дни, в които студентите научават основните възли и оборудване, използвани в катеренето, и след това имат шанс да изследват движението по вертикалната област. Човешкият опит се подчертава по време на това въведение, като се обръща особено внимание на емоционалния растеж, груповото преживяване и радостта от това да сте във външна среда. Курсът набляга на груповите разсъждения и вниманието към емоционалните елементи, вдъхновени от рока. Студентите преминават през поредица от уроци, включително основни протоколи за безопасност, оборудване, забавяне, движение и умствени аспекти. Курсът завършва с рефлексивна практика, предназначена за прехвърляне на между и личностно обучение на други елементи от живота.