Начини за съществуване в пустинята | Prescott College

Начини да бъдеш в пустинята

ID на курса
ADV21055
Как незападните култури разглеждат и взаимодействат с природния ландшафт Как нашите американски възгледи за природата и резерватите изнасят глобално и влияят на хората по целия свят В този клас ние изследваме начините, по които природолюбивата култура и научнообоснованите методи за опазване и запазването, идващо от нашия запад, се движат по критични начини по целия свят и питат как тези идеи и практики са трансформирали културните, социалните и икономическите практики в световен мащаб. По-специално, ние се фокусираме върху влиянието върху коренните общности.