Цял спортист, The | Prescott College

Цял спортист, The

ID на курса
ADV41215
Този курс взема цялостен подход към физическата подготовка и коучинг. Съвременните и традиционни принципи на физиологията на упражненията ще се изучават от източните и западните медицински традиции. Разглеждат се и „алтернативни“ методи на обучение. След това тази основа ще бъде приложена в строги програми, разработени от ученици; тези програми са неразделни академични компоненти на курса. Студентите ще научат техники за увеличаване на телесната и умствената сила и връзката им със здравето на целия човек. Акцент ще бъде поставен върху изучаването на съзнанието като спортист. Целта на курса е да повиши нивата на цялостна фитнес и телесна информираност. Студентите се насърчават да погледнат извън проблемите, свързани със собственото си здраве и да открият как методите, придобити в този курс, могат да бъдат прехвърлени на други, докато работят в ролята на фасилитатор, като треньор, външен инструктор или преподавател в класната стая.