Статистика на престъпността

По-долу са статистическите данни за престъпленията за и извън кампуса, както и за град Прескот. Информацията за статистиката на престъпленията се събира в годишен доклад за сигурност.

Клери категория Резиденционни зали **На територията на колежа Non-Campus Публична собственост Без категория
ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЙСТВИЯ: Незаконно притежаване на оръжие
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ДИСЦИПЛИНАРНИ ДЕЙСТВИЯ: Нарушения на закона за наркотиците
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ДИСЦИПЛИНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Нарушения на закона за ликворите
2018 0 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ПРИЛОЖЕНИЯ: Незаконно притежаване на оръжие
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ПРИЛОЖЕНИЯ: Нарушения на закона за наркотиците
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 3 0
ПРИЛОЖЕНИЯ: Нарушения на закона за алкохола
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 2 0
КРИМИНАЛНИ ОФЕРТИ: Убийство / не-нег. непредумишлено убийство
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Насилие за сексуални престъпления
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНАЛНИ ДЕЙСТВИЯ: Сексуални престъпления - не насилствено
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНИАЛНИ ОФЕРТИ: Грабеж
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНАЛНИ ОФЕРТИ: Утежнено нападение
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНАЛНИ ОФЕРТИ: Кражба с взлом
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНАЛНИ ОФЕРТИ: Кражба на моторни превозни средства
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
КРИМИНАЛНИ ОФЕРТИ: палежи
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ИНЦИДЕНТИ: домашно насилие
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ИНЦИДЕНТИ: Насилие за запознанства
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРЕЖА НА МРАКАТА: Убийство / не-нег. непредумишлено убийство
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРАЗИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА: Небрежно убийство
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРЕЖА НА МРАЗ: Сексуални престъпления - насилствено
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРЕЖА НА МРАЗА: Сексуални престъпления - не насилствени
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРЕЖА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: Грабеж
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРАЗИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА: Утежнено нападение
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Омраза престъпления: Обикновено нападение
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРАЗИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: Кражба с взлом
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРЕЖА НА МРАЗ: Кражба на кражба / кражба
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРЕЖА НА МРАЗ: Кражба на моторни превозни средства
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРАЗОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: Вандализъм
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Престъпления от омраза: сплашване - пристрастие към пола
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
МРАЗИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: Палежи
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
НЕЗАБРАЖДАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ: Всяка друга свързана с телесна повреда
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0