Майта Алхасен | Prescott College

Майта Алхасен

Академично изявление

Майта Алхасен е сирийско-американски журналист, поет и учен. Нейната работа мостовете светове на социалната справедливост, академичните изследвания, медийната ангажираност и художествената изява. Д-р Алхасен получи своята докторска степен. в American Studies and Ethnicity от University of South California през декември 2017. Тя изучава историческите срещи между черния интернационализъм и арабската диаспора, расата и етническата принадлежност, транснационализма, социалната справедливост и изкуствата, пътешествията и глобалните потоци, джендър, медии и наративно лечение. Докато е докторант в USC, Алхасен подпомага стартирането на програмата за изследвания в Близкия Изток (сега отдел).