Доклад за пожарна безопасност

Статистика 2016-2018
година Общо пожари Дата път Причина Брой наранявания Брой на смъртните случаи Имуществена щета Аларма за изграждане Откриване на стаята разпръсквачи Провеждат се пожарни тренировки
Село А
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да Да 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Село Б
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да Да 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Село С
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да Да 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla A
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla B
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla C
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla D
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Цеги А
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Цеги Б
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Цеги С
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Цеги Г
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Да Да N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
орехче
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Пала Верде
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
столетник
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
309 Garden Стрийт
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A