Магистър по наука по консултиране, жизненоважна статистика

Магистър по наука по консултиране, жизненоважна статистика - академична година 2019-2020

Скорост на преминаване на изпитите за удостоверяване *
Изчерпателен преглед на подготовката на съветника (CPCE) 90%
Национален съвет за проверка (NCE) * 100%
Степен на завършване** 64%
Брой завършили през учебната година 36
Тарифи за работа*** 92%

*Процентът на преминаване е за студенти и завършили, които са се регистрирали да положат изпит за национален съветник за лицензиране и сертифициране (NCE) чрез Националния съвет за сертифицирани съветници (NBCC).

**Процент приети студенти, които завършват програма в рамките на очаквания период от време.

***Процент на заетост въз основа на отговорите от проучване, изпратено до 19/20 завършили студенти; процент на отговор 36%.