Prescott College Alum публикува нова колекция от есета за глобализма

Д-р Жанин Канти редактира глобализма и локализацията: спешни подходи към екологични и социални кризи
Д-р Жанин Канти

Д-р Жанин Канти, възпитаник на Prescott College Програмата MAP по културна екопсихология и настоящ доцент по екологични изследвания и екологично лидерство и основен факултет за Университета Наропа току-що публикува сборник с есета, наречени Глобализъм и локализация: спешни подходи към екологични и социални кризи. Информация за обема можете да намерите тук: 

https://www.routledge.com/Globalism-and-Localization-Emergent-Solutions…

Д-р Канти описва колекцията по този начин: „Като се има предвид контекста на настоящата екологична и социална криза, тази книга използва интердисциплинарен подход за изследване на връзката между глобализма и локализацията. Глобализмът може да се разглежда като положително възникващо свойство на глобализацията. Последният изобразява световна икономическа и политическа система и, вероятно, мироглед, който пряко е увеличил планетарните нива на несправедливост, бедност, милитаризъм, насилие и екологични разрушения. За разлика от тях, глобализмът представлява взаимосвързани системи за обмен и находчивост чрез засилена комуникация в безброй глобални различия. В икономическа, културна и политическа рамка, локализационните центрове на малките общности, разположени в непосредствения биорегион, осигуряват интимност между средствата за производство и потребление, както и дългосрочна сигурност и устойчивост. Наблюдава се все по-голямо движение към локализация, за да се противодейства на разрушенията, предизвикани от глобализацията, но нашият свят е дълбоко и интегрирано потопен в глобализираната реалност.

В рамките на този сборник сътрудниците излагат връзката между местния и глобалния феномен в техните области, включително социалната екология, климатичната справедливост, екопсихологията, голямата история, екологията на мира, социалната справедливост, устойчивостта на общността, правата на коренното население, пермакултурата, хранителната справедливост, освободителната политика, както и трансформативни и трансперсонални изследвания. "

Д-р Canty се описва като любителка на природата, справедливостта и съзерцателната практика, тя фокусира своето учение върху пресечната точка на социалната и екологичната справедливост и процеса на разширяване на мирогледа и положителни промени. Тя е едновременно редактор и сътрудник на Екологично и социално изцеление: Мултикултурни женски гласове и избрани творби, включени в The Wiley Handbook of Transpersonal Psychology, International Journal of Transpersonal Studies, Sustainability: The Journal of Record, World Futures: The Journal of Изследвания на нова парадигма, сенки и светлина: теория, изследвания и практика в трансперсоналната психология и тялото и потисничеството: неговите корени, неговите гласове и нейните резолюции.