Аризона Образовател Скорост

група Брой тестове Тестове за преминаване на брой Пропускателна скорост (%)
Всички завършители на програмата, 2015-16 17 16 94
Всички завършители на програмата, 2014-15 13 13 100
Всички завършители на програмата, 2013-14 17 15 88