Специална педагогика

Курсове за подписване
Основи на образованието
Инструктивни стратегии за съвместна работа за студенти с леки до умерени умения за учене
Основи в умерено до умерено специално образование
Диагностика и оценка на умерени и умерени увреждания на ученика

Подготовка на учителя: Специално образование

Ако имате бакалавърска степен и се интересувате от сертифициране на учители, можете да продължите тази онлайн програма за подготовка на учители. Ако все още не притежавате бакалавърска степен, можете да научите повече за нашата опция за онлайн бакалаври за подготовка на учители тук.

За разлика от традиционната програма за онлайн степени 100%, това е ограничена програма за пребиваване, която изисква да присъствате на ориентация в Прескот, Аризона. Това е и хибридна програма - което означава, че ще работите в своята общност и с ментори, както и онлайн. Курсовете се приемат онлайн или като наставническо обучение с ментори, които обикновено са работещи учители или училищни администратори от вашите домашни общности. Членовете на основните факултети осигуряват подкрепа, надзор, оценка и одобрение през всеки етап от вашата програма.

Ако нямате предварителен кредит в образованието, можете да очаквате да прекарате приблизително две години (четири семестъра) в програмата за ограничено пребиваване за специално образование. Ако имате прехвърлими кредити в образованието или в учебната дисциплина, може да имате по-кратко време до завършване. Ще работите с преподаватели, за да планирате времето и последователността на курсовете и студентското си преподаване.

Prescott College предлага на студентите възможност да спечелят сертификат за стаж в Аризона. Сертификатът за стаж в Аризона дава възможност на лица с бакалавърска степен или по-висока да преподават на пълен работен ден, докато попълват изискванията за временния сертификат за обучение в Аризона.

Завършилите имат 94% пропуск за изпита за професионална подготовка в Аризона.

Жители на Аризона
Програмите за одобрение, сертификатът за стажант в Аризона, обучението за подготовка на учители и образователните лидери: отговарят на изискванията за лицензиране за щата Аризона.

Резиденти извън държавата
Програмите за одобрение, сертификат за стаж в Аризона, сертификат за училищно консултиране, училищно консултиране, абитуриентски програми за подготовка на учители и образователно лидерство, предлагани от Prescott College са създадени така, че да доведат до професионално лицензиране, както е очертано от отдела за образование в Аризона. Преди да се запишете в програма за лицензиране на Prescott College, студентите трябва да се консултират с правилата и разпоредбите относно сертифицирането на учителите, подготовката на учителите и подготовката на образователното лидерство за конкретната им държава.