Управление на устойчивостта (BA)

Ако сте страстен за бизнеса и нашата среда - ще имате място в тази онлайн програма за бакалаври.

Бакалавърът по изкуства в управлението на устойчивостта е създаден, за да даде на студентите дом за тяхната лична визия как да проектират и прилагат мерки, които улесняват бизнес целите и предприятието, като в същото време обмислят екологичните проблеми. Програмата подпомага физическата среда на тяхната общност, ценностите, практиките и нуждите на хората, които пребивават там, както и влиянията и точките за достъп до съответните правителствени и частни предприятия, чиято дейност засяга благосъстоянието на общността. Проектите, направени по време на програмата, ще се отклонят от проучвания и ще бъдат проектирани да отговорят на автентичните нужди в студентската общност. Студентите могат да се съсредоточат върху селските или градските условия.

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/pburkhardt_354.jpg

Пол Бъркхард

Служба на президентите|Факултет / изпълнителен вицепрезидент и прост

pburkhardt@prescott.edu

9283503214

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/william.prado_1581454269.jpeg

Уилям Прадо

Инструкция|Факултет / декан, дипломирани и онлайн програми

william.prado@prescott.edu