Advance Photoshop | Prescott College

Advance Photoshop

ID kurzu
AHU42860
Photoshop I je navržen tak, aby poskytoval studentům příležitost naučit se technické a kreativní využití Adobe Photoshop CC. Studenti budou vystaveni technické aplikaci principů designu a budou povzbuzováni k rozvoji svých vlastních konceptů a návrhů. V tomto kurzu se studenti naučí: formulovat kompoziční prvky digitálního obrazu, používat funkce programu manipulace s obrázky Adobe Photoshop, převádět obrázky do digitálního formátu pomocí skenovacího hardwaru a softwaru, importovat prvky do dokumentu Adobe Photoshop, exportovat Adobe Photoshop obrázky do jiných softwarových programů, manipulace a vylepšení digitálních obrázků, plánování, návrh a provedení původního projektu digitálního obrazu, výstup digitálních obrázků do tiskárny nebo elektronického souboru, identifikace, analýza a využití formálních prvků a principů designu, rozpoznávání historických nebo současných příklady výtvarného umění nebo řemesel, a používat mediální terminologii kritizovat a hodnotit umělecká díla.

Učil

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/carl.sweets_159862969.jpeg

Carl Sweets

|Přidružená fakulta

carl.sweets@prescott.edu