Adventure Education I: Expediční a technické dovednosti Prescott College

Dobrodružné vzdělávání I: Expediční a technické dovednosti

ID kurzu
ADV21000
Tento kurz seznámí studenty se základními expedičními dovednostmi a modely prostřednictvím prezentací, diskusí a praxe. Témata budou zahrnovat techniky kempování s minimálním dopadem, mapu a kompas, používání a správu vybavení, skupinové bydlení a rozhodovací procesy, problémy s přístupem na veřejnou půdu a rekreační aspekty v různých prostředích. Budeme také zkoumat základní teorie a aktuální problémy ve vedení expedice. V přísném terénním prostředí si studenti budou pěstovat znalosti venkovních technických dovedností shodných s prostředím, ve kterém cestují; skála, sníh, voda.