Projekt Expresivní umění Therapie Capstone Prescott College

Expresivní projekt terapie kamenné terapie

ID kurzu
MAAT59301
Projekt Capstone Expresivní umění (EAT) je navržen jako vyvrcholující vědecký projekt. Kurz Capstone poskytuje studentům znalosti a dovednosti související s porozuměním a hodnocením výzkumu a metodologií výzkumu včetně kvalitativních a kvantitativních návrhů. Bude se zabývat významem výzkumu v profesích duševního zdraví, etickými, praktickými a právními hledisky a využíváním výzkumu k hodnocení účinnosti služeb v oblasti duševního zdraví. Studenti vyvinou výzkumný projekt, který se zaměřuje na oblast potřeby v expresivním umění a / nebo arteterapeutické praxi.