Just Art: Art & Social Change | Prescott College

Just Art: Art & Social Change

ID kurzu
AHU41045
rt a Social Change vystavují studenty roli interdisciplinárního umění při zapojování osobních a politických zkušeností a zároveň informují studenty o konceptuálním umění a metodách, které byly pro společenský diskurz používány historicky a v současné kultuře. Prostřednictvím výzkumu a diskuse se studenti seznámí s dopadem umění na společnost a prozkoumají řadu sociálních a environmentálních estetických intervencí. Studenti vytvoří individuální a kooperativní projekty, naučí se základní koncepce designu, kritické dovednosti a relevantní umělecké teorie, které reagují na sociální otázky, včetně moci a privilegií v uměleckém světě.