Inkluzivní vedení I: Teorie vedení v dobrodružství Prescott College

Inkluzivní vedení I: Teorie vedení v dobrodružství

ID kurzu
ADV21710
Účelem tohoto kurzu teorie vedení je kultivovat účinnější venkovní instruktory prostřednictvím kulturně citlivé pedagogiky. Ve spojení s praktikami pro vedení inkluzivně v dobrodružné výchově budou studenti seznámeni s teoriemi (např. Teorií kritických ras, feministických teorií, genderovou teorií) a pojmy souvisejícími s genderovou, rasovou, etnickou a třídní identitou aplikovanou na dobrodružné vzdělávání. Studenti budou vyzváni, aby se kriticky zapojili čtením textů, účastí a usnadněním diskusí o kurzu a vypracováním výzkumné práce na související a relevantní téma podle svého výběru. Konečným cílem tohoto kurzu je, aby studenti integrovali teorii do praxe a předali soucitné, inkluzivní a kulturně citlivé venkovní programování.