Mapy a navigace v divočině | Prescott College

Mapy a navigace v divočině

ID kurzu
ADV21200
Kurz bude zaměřen na vyvážení teorie a praktických aplikací technik navigace v divočině. Primárním výsledkem bude kompetence v používání mapy a kompasu pro navigaci v nastavení divočiny. Stejně důležitý bude rozvoj kartografické gramotnosti. Studenti získají přehled o historii kartografie a její roli ve vývoji lidských koncepcí místa. Budeme se zabývat změnami v technologii, včetně systémů GPS a mapovacích programů, a prozkoumáme jejich dopad na naše pochopení světa a našeho místa v něm. Budou také prozkoumány silné a slabé stránky map, včetně způsobů, jak odrážejí kulturní předpoklady a jsou používány k jejich dalšímu rozvoji. Týdenní exkurze poskytnou příležitosti pro zdokonalení praktických dovedností a budou představovat úvod do místní geografie.