Původy a směry v dobrodružném vzdělávání Prescott College

Původy a směry v dobrodružství

ID kurzu
ADV41050
Tento kurz poskytuje studentům akademickou gramotnost v oblasti dobrodružství. V rámci přednáškových, diskusních, výzkumných a zážitkových projektů tento kurz zkoumá mnoho aspektů, které tuto jedinečnou disciplínu tvoří. Zkoumáním historických vlivů souvisejících s průzkumem a industrializací, jakož i změnou názorů na koncepty volného času a přírody, studenti vidí, jak a proč se dobrodružné vzdělávání objevilo jako pole. Jsou zkoumány podobnosti a rozdíly v souvisejících oborech, jako je venkovní vzdělávání, rekreace, environmentální vědy a zážitkové vzdělávání. Studenti procvičují několik způsobů výzkumu a psaní a kriticky zkoumají současné trendy v dobrodružství. Po absolvování kurzu si úspěšný student rozvine schopnost inteligentně a hlouběji hovořit o minulém, současném a budoucím významu dobrodružství jako studijního oboru a kariéry.

Učil

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakulta / Ředitel, Magisterské studium Absolvování dobrodružství absolventů

forrest.schwartz@prescott.edu