Workshop poezie | Prescott College

Workshop poezie

ID kurzu
AHU23350
„Svět není nikdy stejný, jakmile k němu bude přidána báseň,“ řekl Dylan Thomas .... tento „příspěvek ke skutečnosti… pomáhá změnit tvar vesmíru“ tím, že rozšiřuje naše chápání sebe samých a svět kolem nás. V Poezii Workshop experimentují studenti se způsoby, jak převést své zkušenosti ze světa do jazyka a formy přístupné ostatním. Během prvních několika týdnů kurzu se studenti zapojí do neformálních písemných cvičení a diskusí o publikované poezii. Po získání určité znalosti a schopnosti s různými expresivními technikami začnou studenti navrhovat své vlastní básně a číst a reagovat na své spolužáky? práce. Workshop nejen poskytne studentům neocenitelný dar pozorného publika pro jejich probíhající díla, ale také dar učení se dávat a přijímat promyšlenou, konstruktivní kritiku. Studenti také sestaví rukopis revizí a dokončí individuální projekt.