Řízení rizik | Prescott College

Řízení rizik

ID kurzu
ADV21030
Tento kurz poskytuje široký úvod do konceptu řízení rizik v různých oborech. Studenti mohou aplikovat tyto principy a postupy řízení rizik v dobrodružství, terénních vědách nebo v jiných profesních kontextech. Přehled oboru bude zahrnovat přístup „získaných zkušeností“ z průmyslu, letectví a zejména programování v přírodě a v přírodě. Ve třídě diskuse o případech poskytne úvod do praktik a potenciálních problémů souvisejících s daným oborem. To podporuje kritické myšlení a vzájemné komunikační dovednosti a zároveň rozvíjí pracovní znalosti o tématech řízení rizik. Pokryty budou základní pojmy jako „riziko versus odměna“, „důsledek versus pravděpodobnost“ a „averze k riziku versus přijetí“. Studenti rozvíjejí profesionální přístup k řízení rizik pro svou budoucí kariéru. Kromě toho behaviorální výzkum týkající se možných omylů a „nástrah“, které jsou vlastní při rozhodování, pomůže studentům posoudit jejich vlastní myšlení a úsudek pro použití v jejich pracovních a rekreačních aktivitách. Zahrnuty budou právní přístupy ke zmírnění rizika, jako je uznání rizika, vzdání se odpovědnosti a přehled Tortova zákona. Řeší se také rizika spojená s mezinárodním cestovním ruchem a programováním. Studenti si přizpůsobí předmět podle výzkumného tématu dle svého výběru.