Výuka a učení v dobrodružném vzdělávání Prescott College

Výuka a učení v dobrodružné výchově

ID kurzu
ADV21225
Co to znamená být vysoce efektivním pedagogem Tento kurz seznamuje studenty s úmyslným uplatněním různých efektivních vyučovacích postupů, které lze aplikovat na širokou škálu vzdělávacích snah s důrazem na prostředí dobrodružného vzdělávání. Zvláštní důraz je kladen na usnadnění rozvoje kognitivních a psychomotorických dovedností, zvýšení zapojení studentů prostřednictvím účinného využívání otázek a diskusí, formulace výsledků učení, plánování hodin a hodnocení učení studentů. Studenti získají praktické zkušenosti s vývojem a poskytováním lekcí prostřednictvím více vrstevnických lekcí, kde je poskytována dostatečná příležitost zdokonalit své dovednosti pedagogů. Studenti také rozvíjejí a procvičují schopnost poskytovat a přijímat smysluplnou zpětnou vazbu orientovanou na růst. V rámci tohoto kurzu jako nadace mohou vhodné následné kurzy pro pedagogy dobrodružství zahrnovat umění vyučování, návrh kurikula, teorie učení, skupinový proces a kurzy praktického vyučování.

Učil

http://my-archive.prescott.edu/resources/ajax/portraits/forrest.schwartz_995013696.jpeg

Forrest Schwartz

|Fakulta / Ředitel, Magisterské studium Absolvování dobrodružství absolventů

forrest.schwartz@prescott.edu