Nouzová péče o divočinu Prescott College

Nouzová péče o divočinu

ID kurzu
ADV21210
Tento kurz kombinuje vědecké informace s praktickými dovednostmi a zdravým rozumem. Učební plán je navržen tak, aby student ovládal péči o nemocné a zraněné. Důraz je kladen na kontext divočiny dlouhodobého transportu, těžkého prostředí a improvizovaného vybavení. Úspěšné dokončení má za následek dvě certifikace: CPR a Wilderness First Responder prostřednictvím Wilderness Medicine Institute National Outdoor Leadership School.