Sarah Foglesong | Prescott College

Sarah Foglesongová

M.Ed.
Akademické prohlášení

Věřím, že účelem vzdělávání je postupná cesta hlouběji do našeho chápání světa, nás a našeho místa na světě. Když vidím vzdělávání tímto způsobem, vede mě jako učitele ke zvláštním pochopením povahy studentů, učitelů a role komunity v učení. Věřím, že studenti jsou ústředním prvkem procesu učení a že jejich úkolem je zcela se zapojit do zkoumání sebe sama, komunity a světa, že učitel odpovídá za vyvážení potřeb žáka s potřebami společnosti prostřednictvím svého profesionálního volby a že širší komunita musí být v procesu učení uznána jako všudypřítomná a nezbytná. Tyto základní přesvědčení uplatňuji na každou situaci ve výuce a učení - formální a neformální, malé dítě na starší, napříč pohlavím, rasou, sociálně-ekonomickým statusem a vírou - protože jsou flexibilní, aby vyhovovaly proměnlivé povaze vzdělávacích cest. Každý z nás začíná vlastními otázkami, a jak ty žijeme směrem k odpovědím, nevyhnutelně zažíváme a potřebujeme něco jiného.

Vzdělání

BA Environmentální studia: Environmentální vzdělávání, Prescott College

M.Ed. Výchova v ranném dětství, Prescott College