Arizonské týmy obsluhují s místní organizací zajišťující péči

Lidé, kterým záleží

V dobách stresu mohou nové spolupráce být začátkem krásných vztahů. V případě Arizony Serve, program Prescott College a Americorps, to znamená zahájení partnerství s organizací People Who Care, neziskovou organizací poskytující péči o dobrovolníky. S ohledem na změny, ke kterým dochází v reakci na COVID-19, se toto partnerství snaží spárovat dobrovolníky z obou organizací se zvýšenými požadavky ze strany komunity. Dobrovolníci se mohou účastnit mnoha věcí, od přijímání hovorů v Yavapai Emergency Community Phone Bank až po pomoc ohroženým členům komunity získat týdenní prodej potravin.

I když je každodenní život v pauze, stále existuje mnoho způsobů, jak se aktivně zapojit do komunity, zejména nyní! Lidé, kteří se starají, a Arizona Serve hledají dobrovolníky v mnoha odděleních a také plné zdroje pro distribuci potravin, péči o děti a zdravotní péči. Bez ohledu na situaci chceme, abyste si pamatovali, že jsme tady. V této době změn jsme připraveni se spojit jako komunita a sloužit nejzranitelnějším sektorům naší populace a vy se také můžete zapojit. Více informací získáte na: http://arizonaserve.org https://peoplewhocareaz.com #AZServe #IGoToPrescottCollege # PeopleWhoCare