Politik for ikke-diskrimination

Prescott College overholder alle føderale og statslige borgerrettighedslove, der forbyder forskelsbehandling i private institutioner for videregående uddannelser. Prescott College vil ikke diskriminere nogen ansat, ansøger om ansættelse, studerende eller ansøger om optagelse på grundlag af race, religion, høringsstatus, personligt udseende, farve, køn, graviditet, politisk tilknytning, indkomstskilde, forretningssted, opholdssted, religion , tro, etnicitet, national oprindelse (herunder aner), statsborgerskabsstatus, fysisk eller psykisk handicap, alder, ægteskabelig status, familieansvar, seksuel orientering, køn, kønsidentitet, kønsudtryk, veteran eller militær status (herunder særlig handicappet veteran, Vietnam -era veteran, eller for nylig adskilt veteran), disponerende genetiske karakteristika, vold i hjemmet vold eller enhver anden beskyttet kategori i henhold til gældende lokal, statlig eller føderal lovgivning, herunder beskyttelse mod dem, der modsætter sig forskelsbehandling eller deltager i en opløsningsproces på campus eller inden for det lige Beskæftigelsesmulighedskommission eller andre menneskerettighedsbureauer.

Denne politik gælder for administrationen af ​​kollegiets uddannelsespolitikker, økonomisk støtteprogram eller andre programmer, der generelt tildeles eller stilles til rådighed for studerende. Human Resources-kontoret er til rådighed for at diskutere og undersøge spørgsmål vedrørende forskelsbehandling.