Udbetalinger, refusioner og afsnit IV-midler

Vis

Studerende, der overvejer at droppe eller trække sig tilbage fra skolen eller fra bestemte kurser opfordres kraftigt at kontakte kontoret for finansiel bistand for at drøfte de potentielle økonomiske konsekvenser ud over at konsultere deres akademiske rådgiver for tilmeldingsmuligheder. Manglende deltagelse i eller fuldførelse af klasser og / eller tilbagetrækning eller tilbagetrækning af kurser kan resultere i en omberegning af støtteberettigelsesniveauer for finansiel støtte og en mulig tilbagevenden af ​​økonomisk støtte. 

På siden finder du vigtige oplysninger om:

 • Udtræden fra individuelle kurser
 • Trækker tilbage fra Prescott College
 • Studieafgift og refusion af gebyrer
 • Returnering af afsnit IV-midler i tilfælde af tilbagetrækning
  • Afsnit IV-midler inkluderer direkte subsidieret / ikke-subventioneret lån, direkte graduate PLUS-lån, direkte PLUS-lån, føderalt pellestipend og føderalt supplement til uddannelsesmuligheder (SEOG).
Vigtig information

Studerende kan vælge at trække sig ud af et kursus eller kurser inden for den offentliggjorte student-indledte fratrædelsesdato for et givet tidsrum. Se Akademisk kalender for specifikke datoer for hver periode. 

 • Der er ingen refusion for "tilbagetrækkede" kreditter / kurser. 
 • For at trække sig ud af et kursus skal studerende udfylde formularen Drop / Add / Withdraw, der er tilgængelig fra Justitssekretærens kontor eller myprescott.edu i "Registreringer og registreringsformularer". 
 • Hvis denne form for tilføjelse / tilføjelse / tilbagetrækning modtages af registratoren før drop / tilføjelsesdatoen for kursusperioden, vil den studerende blive droppet fra kurset og har ret til en fuld eller delvis refusion pr. politik for tilbagebetaling af kollegerBemærk: økonomisk tilbagelevering eller genberegning kan også gælde. Se afsnittet "Retur af økonomisk støtte" nedenfor. 
 • Hvis formularen med drop / add / tilbagetrækning modtages af registratoren efter fristen for drop / add for sessionen, men inden den studerendes initierede udtræksdato, modtager den studerende en karakter af "W". Ingen undervisningsrefusion gælder i dette tilfælde. Dog kan der stadig være behov for et økonomisk støtteafkast eller en ny beregning (se afsnittet "Retur af økonomisk støtte" nedenfor)
 • Efter den studerendes initierede udtrædelsesdato modtager de studerende deres optjente karakter pr. Instruktør (kredit / bogstavkarakter, ingen kredit eller tilbagetrækning). 
 • At trække eller blive administrativt trukket tilbage fra et kursus kan påvirke den akademiske status.

Studerende, der ønsker at tage en pause fra deres studier eller videreuddanne eller personlige mål uden for Prescott College kan anmode om enten orlov eller at blive trukket helt tilbage fra kollegiet. Studerende, der ønsker det, skal indsende en skriftlig, underskrevet meddelelse (ansøgning om fravær) eller tilbagetrækning til registratorens kontor og overholde alle nødvendige procedurer, der er anført på formularen. Ansøgninger om en LOA eller tilbagetrækning kan findes på myprescott.edu under "Registreringer og registrering" eller anmodet fra Justitssekretærens kontor.

 • Den effektive dato for LOA eller tilbagetrækning er den dato, hvor den skriftlige meddelelse modtages på justitssekretærens kontor.

 • Den effektive dato for LOA eller tilbagetrækning vil bestemme, om en studerende har ret til en fuld eller delvis undervisningsrefusion af "refunderbare / ikke-forsøgte" studiepoeng. Se venligst Returnerings- og refunderingspolitik for mere information. Bemærk: den samme dato kan bruges, hvis der kræves et økonomisk afkast, der kan resultere i en økonomisk forpligtelse over for den studerende (se afsnittet om økonomisk støtte returnerer nedenfor).

 • En LOA strækker sig over en periode.

 • En studerende kan anmode om og blive godkendt til en yderligere periode på LOA i højst to på hinanden følgende vilkår for LOA. Højst to på hinanden følgende LOA'er er tilladt.

 • Studerende, der anmoder om en LOA efter den periode, hvor de i øjeblikket er tilmeldt, er startet, men inden terminen er afsluttet, anses de for at "trække sig ud af semesteret."

 • Militært personale, der forlader kollegiet for at udføre militærtjeneste, kan tage en LOA, kan placeres på godkendt orlov i deres periode med indsættelse. Se venligst Akademisk katalog til politikkerne "Distribution and Recall to Active Duty" og "Returning After Deployment" for at få flere oplysninger. 

 • En studerende vil blive bestemt til at blive trukket tilbage fra kollegiet, hvis hun / han ikke er blevet kontinuerligt tilmeldt, eller hvis deres godkendte orlov udløber. 

 • Studerende, der trækkes tilbage fra kollegiet, skal søge på ny til kollegiet, hvis de senere ønsker at blive optaget igen. Readmits følger de gradkrav, der er anført i kollegiekataloget for det år, de genoptages, hvilket kan være forskelligt fra kravene i kataloget fra det år, de oprindeligt startede. 

 • Gebyrer for ansøgnings- og orienteringsmateriale refunderes ikke.

Følgende vedrører refusionspolitikker for underskrevet eller tilbagetrækkede kurser. For information om udbetalinger og restitutioner af økonomisk støtte, se Udbetalinger og restitutioner

 

Studerende kan være berettiget til at få en fuld eller delvis refusion af undervisningen, når et kursusfald resulterer i et fald i antallet af point, som den studerende er tilmeldt. Dette vil kun ske, når en drop-anmodning er modtaget og behandlet af registratorens kontor inden for den offentliggjorte frist / tilføjelsesfrist for kurssessionen. Forespørgsler modtaget efter fristen / tilføjelsesfristen resulterer i en tilbagetrækningsgrad på "W", som en studerende ikke er berettiget til en refusion af undervisningen for. Se venligst kollegiets Returnerings- og refunderingspolitik for mere detaljerede oplysninger om refusion af undervisning, gebyrer, biblioteksbøder osv., samt oplysninger om appellerende refusionsbeslutninger. 

Bemærk: Hvis der blev brugt økonomisk støtte til at betale for undervisningskreditter, kan et fald i kreditter og den deraf følgende undervisningsrefusion også resultere i genberegning for støtteberettigelse og eller a afkast af finansiel støtte. Hvis afkastet af økonomisk støtte er større end undervisningsrefusionen, dette kan resultere i en balance, der skyldes den studerende. Manglende deltagelse i eller fuldførelse af klasser og / eller tilbagetrækning fra kurser kan også udløse en økonomisk beregning af støtteberettigelse omberegning eller tilbagevenden af ​​midler. Således er studerende stærkt opfordret for at kontakte Financial Aid Office inden du dropper eller trækker tilbage fra kurser. Studerende opfordres også til at konsultere deres akademiske rådgiver for at diskutere andre tilmeldingsmuligheder. 

Når en studerende modtager økonomiske hjælpemidler til at gå i skole, antages det, at den studerende afslutter den tilmeldingsperiode, som de har modtaget finansiering for. Hvis en studerende officielt trækker eller uofficielt trækker sig tilbage (stopper med at deltage uden formelt at give besked om skolen) efter påbegyndelse af kurser, er de underlagt det amerikanske undervisningsministeriums politik til tilbagevenden til afsnit IV (R2T4) og skolens institutionelle støttepolitik. Andre afkastpolitikker for eksterne finansieringskilder kan også gælde.

Det amerikanske Uddannelsesministerium R2T4-politik kræver en beregning for at bestemme størrelsen af ​​finansieringen den studerende har fået sammenlignet med hvad den studerende faktisk har optjent baseret på den del af tilmeldingsperioden, den studerende afsluttede. Denne beregning kan resultere i en økonomisk forpligtelse for den studerende. Sådanne økonomiske forpligtelser kan omfatte øjeblikkelig tilbagebetaling af studielån til deres långiver / bank, en skyldig saldo Prescott College, og / eller en gæld til det amerikanske undervisningsministerium. Ved tilbagetrækning vil det økonomiske hjælpekontor gennemføre de nødvendige beregninger og underrette den studerende skriftligt om eventuelle forpligtelser inden for 45 dage efter skolens bestemmelsesdato, som eleven trak sig tilbage. R2T4-politikken er obligatorisk ved føderal regulering og kan ikke appelleres. 

Til institutionel bistand Prescott College beregner størrelsen af ​​den optjente støtte til det undervisningsbeløb, der opkræves pr. skolens Returnerings- og refunderingspolitik. For eksempel, hvis en studerende, der afleverer et semestersessionskurs efter drop / add-fristen for den første blok, har tilladelse til en tilbagebetaling på 90% for dette kursus, betyder det, at den studerende stadig vil blive opkrævet for 10% af undervisningen for disse kurser . I dette tilfælde får den studerende lov til at beholde 10% af deres institutionelle hjælp til dette kursus. De resterende 90% skal returneres. 

Når det bestemmes, at en studerende har undladt at starte et kursus eller kurser, og / eller en studerende vælger at droppe eller på anden måde droppes fra et kursus eller kurser af administrative grunde, Prescott College vil genbestemme den studerendes tilmeldingsniveau med henblik på økonomisk støtte. For føderale tilskudsfonde er denne genbestemmelse på tilmeldingsniveau afsluttet før enhver R2T4-beregning beskrevet ovenfor. Som et resultat kan studerende miste fuld eller delvis økonomisk støtteberettigelse, hvilket kan resultere i en økonomisk forpligtelse for den studerende. Sådanne økonomiske forpligtelser kan omfatte øjeblikkelig tilbagebetaling af studielån til deres långiver / bank, en skyldig saldo Prescott College, og / eller en gæld til det amerikanske undervisningsministerium.