Η Ακαδημαϊκή Εμπειρία - Προπτυχιακό

Τα προπτυχιακά μας πτυχία είναι σχεδιασμένα για φοιτητές έτοιμους να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο.

 • Τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες (αδρανής)
 • Πολιτισμός & Ιστορία (αδρανής)
 • Μελέτες για το φύλο (αδρανής)
 • Παγκόσμιες μελέτες (αδρανής)
 • Υγεία & Ιατρική (αδρανής)
 • Βοηθώντας ανθρώπους (αδρανής)
 • Ανθρώπινη συμπεριφορά (αδρανής)
 • Γλώσσα (αδρανής)
 • Πολιτική και ακτιβισμός (αδρανής)
 • Ηγεσία (αδρανής)
 • Εξωτερική περιπέτεια (αδρανής)
 • Περιβάλλοv (αδρανής)
 • Πρόγραμμα Διαχείρισης (αδρανής)
 • Αειφορία / Αναγέννηση (αδρανής)
 • Έρευνα (αδρανής)
 • Εκπαίδευση & Διδασκαλία (αδρανής)
 • Ταξίδια / Μελέτη στο Εξωτερικό (αδρανής)
 • Εκπαίδευση Άλλοι (αδρανής)
 • Ερημιά (αδρανής)
 • Επιστήμη και Τεχνολογία (αδρανής)
 • Βιωσιμότητα (αδρανής)
 • Παιδιά (αδρανής)
 • Κλιματική αλλαγή (αδρανής)
 • Κοινωνική δικαιοσύνη (αδρανής)
 • Συστήματα Τροφίμων (αδρανής)
 • Επιχειρηματικότητα / Επιχειρήσεις (αδρανής)