Ακαδημαϊκοί πόροι

Prescott College's Advising and Learning Commons υποστηρίζει την επιτυχία όλων των φοιτητών με την παροχή συμβουλών και μάθησης προσωπικού υποστήριξης και πόρων. Τα συμβουλευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα για ακαδημαϊκό πρόγραμμα και συμβουλευτική σταδιοδρομίας, υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης, διδασκαλία και υποστήριξη για μαθητές με αναπηρίες.