Τέχνη & Θεραπεία | Prescott College

Τέχνη & Θεραπεία

Αναγνωριστικό μαθήματος
AHU57600
Σε αυτό το μάθημα οι μαθητές μελετούν την απόδοση ως ανταγωνιστική πρακτική στην παραδοσιακή αγορά τέχνης. Οι μαθητές ρίχνουν μια ματιά στα queer, trans, γυναίκες και καλλιτέχνες του χρώματος που έχουν χρησιμοποιήσει -και σήμερα χρησιμοποιούν την τέχνη για να αμφισβητήσουν τον κανόνα της τέχνης.