Έργο εκφραστικής τέχνης Capstone | Prescott College

Πρόγραμμα εκφραστικών τεχνών θεραπείας Capstone

Αναγνωριστικό μαθήματος
MAAT59301
Το Πρόγραμμα Εκφραστικής Τέχνης Θεραπείας (EAT) Capstone έχει σχεδιαστεί ως κορυφαίο επιστημονικό έργο. Το μάθημα Capstone παρέχει στους μαθητές γνώσεις και δεξιότητες που σχετίζονται με την κατανόηση και την αξιολόγηση της έρευνας και την κατανόηση της μεθοδολογίας της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών και ποσοτικών σχεδίων. Θα εξεταστεί η σημασία της έρευνας στα επαγγέλματα ψυχικής υγείας, ηθικά, πρακτικά και νομικά ζητήματα και η χρήση της έρευνας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Οι μαθητές θα αναπτύξουν ένα ερευνητικό έργο που θα καλύπτει έναν τομέα ανάγκης εντός της εκφραστικής τέχνης ή / και της πρακτικής θεραπείας τέχνης.