Στατιστικά στοιχεία εγκλημάτων

Τα παρακάτω είναι στατιστικά στοιχεία εγκλημάτων για την on and off πανεπιστημιούπολη, καθώς και η πόλη του Prescott. Οι στατιστικές πληροφορίες για την εγκληματικότητα καταρτίζονται σε ετήσια έκθεση ασφαλείας.

Clery Κατηγορία Κατοικίες **Στην Πανεπιστημιούπολη Μη-Campus Δημόσια ιδιοκτησία Uncategorized
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Η κατοχή παράνομων όπλων
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Παραβιάσεις του νόμου περί ναρκωτικών
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Παραβιάσεις του νόμου για το αλκοόλ
2018 0 0 0 0 0
2017 2 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ARRESTS: Παράνομη κατοχή όπλων
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ARRESTS: Παραβιάσεις του νόμου περί ναρκωτικών
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 3 0
ARRESTS: Παραβιάσεις του νόμου για το αλκοόλ
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 2 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Δολοφονία / μη-άρνηση. ανθρωποκτονία
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Σεξουαλικά αδικήματα - βίαια
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Σεξουαλικά αδικήματα- μη βίαια
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Ληστεία
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Επιθετική επίθεση
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ: Βλάβη
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Κλοπή οχημάτων
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Ποινικό αδίκημα
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Εγχώρια Βία
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Η χρονολόγηση της Βίας
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Δολοφονία / μη-άρνηση. ανθρωποκτονία
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Αμέλεια ανθρωποκτονία
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟ: Σεξουαλικά αδικήματα- Βίαιη
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟ: Σεξουαλικά αδικήματα- Μη βίας
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟ: Ληστεία
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Επιθετική επίθεση
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Απλή επίθεση
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Διάρρηξη
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Larceny / Theft
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Κλοπή αυτοκινήτου
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟ: Βανδαλισμός
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
Εγκλήματα μίσους: εκφοβισμός - παρενόχληση φύλου
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΟ: Εμπιστοσύνη
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ: Οποιοδήποτε άλλο που συνεπάγεται τραυματισμό
2018 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0