Ψυχική Υγεία Υποβοηθούμενη από Ίππους

Μαθήματα υπογραφής
Βέλτιστες πρακτικές στην υποβοηθούμενη από τα ιπποειδή ψυχική υγεία
Ομαδική Διαδικασία και Διευκόλυνση για Ψυχική Υγεία Υποβοηθούμενη από Ίππους
Επαγγελματική εμπειρία πεδίου στην Εκπαίδευση Υποβοηθούμενη από Ίππους
Εξερευνήσεις και Θεμελιώσεις στην Υποβοηθούμενη από Ίππους Ψυχική Υγεία και Μάθηση
Ιπποειδή σε θεραπευτικά και μαθησιακά περιβάλλοντα

Prescott College's πρωτοποριακό πρόγραμμα πιστοποίησης της διανοητικής υγείας που υποστηρίζεται από τα ιπποειδή είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους φοιτητές που επιδιώκουν ένα πτυχίο Master of Science στη Συμβουλευτική για να μελετήσουν τον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της συνεργασίας με τα ιπποειδή στην ψυχική υγεία. Διεπιστημονικό και ολοκληρωμένο, το πρόγραμμα πιστοποιητικών παρέχει ένα ευρύ φάσμα πόρων, προοπτικών και υποστήριξης της σχολής που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε τρόπους συνεργασίας με άλογα στον τομέα της ψυχικής υγείας που σας ταιριάζουν και τους πληθυσμούς με τους οποίους θέλετε να εργαστείτε.

Αυτό το πρόγραμμα 15 για πτυχιούχους, διάρκειας ενός έτους και χαμηλής κατοίκησης αποτελείται από πέντε μαθήματα, το καθένα από τα οποία στεγάζεται σε ένα εντατικό εργαστήριο κατοικιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια εμπειρία πεδίου, όπου οι αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες συντίθενται και εφαρμόζονται με την εργασία υπό επίβλεψη στον τομέα. Το Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό απευθύνεται σε φοιτητές που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σε τομέα πρακτικής ψυχικής υγείας (όπως συμβουλευτική, κοινωνική εργασία, κλινική ψυχολογία ή θεραπεία με βάση την περιπέτεια) και που επιθυμούν να συμπεριλάβουν άλογα στην πρακτική τους.

Πριν από την εμπειρία των ιπποειδών απαιτείται να είναι επιλέξιμες για το πρόγραμμα πιστοποίησης EAMH. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, επικοινωνήστε με το γραφείο εισδοχής.

Ανατρέξτε στην Αποκάλυψη Απασχολημένης Απασχόλησης

  • Επαγγελματική ικανότητα στις συμβουλευτικές δεξιότητες και πρακτική
  • Η ικανότητα ενσωμάτωσης παγκόσμιων και τοπικών θεμάτων με την επαγγελματική συμβουλευτική πρακτική
  • Η συνειδητοποίηση της ανάγκης να καλλιεργηθεί ο σεβασμός των πολιτισμικών διαφορών και ομοιότητες και να μπορέσει να εφαρμοστεί αυτή η πολιτισμική ευαισθησία στο συμβουλευτικό επάγγελμα
  • Προσδιορισμός και ανάπτυξη μιας προσωπικής θεωρητικής βάσης γνώσεων που προάγει μια σκόπιμη συμβουλευτική πρακτική
  • Οι δεξιότητες για την αξιολόγηση, ανάπτυξη και εφαρμογή παρεμβάσεων και τεχνικών που βασίζονται στον πολιτισμό, τη μοναδικότητα και τις ανάγκες κάθε πελάτη
  • Ευαισθητοποίηση και κατανόηση του τρόπου επίλυσης των δεοντολογικών και νομικών ζητημάτων στο επάγγελμα του συμβούλου

  • Ολοκληρωμένη Εφαρμογή
  • Τρέχουσα βιογραφικό
  • Επίσημες μεταγραφές
  • Προσωπική δήλωση
Η Σχολή μας