Έκθεση πυρασφάλειας

Στατιστικά 2016-2018
Έτος Σύνολο πυρκαγιών Ημερομηνία Χρόνος Αιτία Αριθμός τραυματισμών Αριθμός θανάτων Καταστροφή ιδιοκτησίας Κατασκευή συναγερμού Ανίχνευση δωματίου Ψεκαστήρας Δραστηριότητες πυροπροστασίας
Village A
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι Ναι 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Το χωριό Β
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι Ναι 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Το χωριό Γ
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι Ναι 1
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla A
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla B
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla C
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Cholla D
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Τσεγή Α
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Τσεζή Β
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Tsegi C
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Τσεγή Δ
2018 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
2017 0 0 0 0 0 0 0 Ναι Ναι N / A 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 N / A N / A N / A N / A
Τρυποφράκτης
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Παλό Βέρντε
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
Agave
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
309 Garden Street
2018 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2017 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A
2016 N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A N / A