Μαργαρίτα Γκάρβεϊ

story1

"Ο τρόπος προσέγγισης της μάθησης Prescott College είναι τόσο ενδυνάμωση. Η εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη που μου έθεσε το πρόγραμμα ως μελετητής, με έκανε να αισθάνομαι πολύ πιο σίγουρος για τις δικές μου ικανότητες να θέσω την πορεία μου και να κατευθύνω τη δική μου διαδικασία ".