Εισαγωγή προτεραιότητας και χρονοδιάγραμμα αποκλεισμού

Prescott College δέχεται αιτήσεις εγγραφής τρεις φορές το χρόνο (πτώση, άνοιξη και καλοκαίρι) σε συνεχή βάση. Η κυλιόμενη μας πολιτική εισδοχής βασίζεται στη διαθεσιμότητα του διαστήματος. Όλες οι πλήρεις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά την προθεσμία προτεραιότητας θα αναθεωρηθούν πρώτα και θα συνοδεύονται από απόφαση αποδοχής. Οι δεκτοί σπουδαστές που υποβάλλουν αίτηση για τις υποτροφίες υποτροφιών θα δικαιούνται τη μέγιστη διαθέσιμη υποτροφία για το πρόγραμμά τους. Ξεκινήστε την δωρεάν online εφαρμογή σήμερα και συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα υλικά για το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που έχετε επιλέξει.

Εισαγωγές Προτεραιότητας και Προθεσμίες Υποτροφιών Περίοδος Πτώσης Καλοκαιρινή περίοδος Άνοιξη
Προτεραιότητα αίτησης και προθεσμία υποτροφιών Φεβρουάριος 1 Μαρτίου 1 Νοέμβριος 1
Η Εφαρμογή και η Γνωστοποίηση Υποτροφιών αρχίζει Φεβρουάριος 15 Μαρτίου 15 Νοέμβριος 15
Προθεσμία επιβεβαίωσης και κατάθεσης ΜΑΙΟΣ 1 Απρίλιος 1 Δεκέμβριος 15
Τακτικές Εισαγωγές και Προθεσμίες Υποτροφιών Περίοδος Πτώσης Καλοκαιρινή περίοδος Άνοιξη
Κανονική προθεσμία υποβολής αιτήσεων και υποτροφιών Κυλιομένος* Κυλιομένος* Κυλιομένος*
Προθεσμία επιβεβαίωσης και κατάθεσης Αύγουστος 1 ΜΑΙΟΣ 17 Ιανουάριος 4
Πρόγραμμα αποκλεισμού

Αποκλεισμός 1

Αποκλεισμός 2

Αποκλεισμός 3

Αποκλεισμός 4

Εμπειριακές συνεδρίες αποκλεισμού

Αυγ 25 -

Σεπτ. 17

22 Σεπτεμβρίου -

15 Οκτωβρίου

20 Οκτωβρίου -

12 Νοεμβρίου

17 Νοεμβρίου -

10 Δεκεμβρίου

* Εξαιρέσεις από την πολιτική μας για τις Rolling Admissions:
• Το πρόγραμμα MA στην Κοινωνική Δικαιοσύνη και την Κοινοτική Οργάνωση μέσω Διαδικτύου θα αποδεχτεί νέες εφαρμογές μέσω του Μαΐου 1 για την καλοκαιρινή περίοδο.
• Το πρόγραμμα MS στην παροχή συμβουλών θα δεχτεί νέες εφαρμογές μέχρι το Δεκέμβριο 7 για την άνοιξη και τον Αύγουστο 1 για το φθινόπωρο.