Διαχείριση Βιωσιμότητας (BA)

Αν είστε παθιασμένοι με τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον μας - θα έχετε θέση σε αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα πτυχίων.  

Το Bachelor of Arts στη Διαχείριση Αειφορίας έχει σχεδιαστεί για να δώσει στους μαθητές ένα σπίτι για το προσωπικό τους όραμα για το πώς να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα που διευκολύνουν τους επιχειρηματικούς στόχους και τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το πρόγραμμα υποστηρίζει το φυσικό περιβάλλον της κοινότητάς τους, τις αξίες, τις πρακτικές και τις ανάγκες των ανθρώπων που κατοικούν εκεί, και τις επιρροές και τα σημεία πρόσβασης σε σχετικές κυβερνητικές και ιδιωτικές επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες επηρεάζουν την ευημερία της κοινότητας. Τα έργα που γίνονται σε όλο το πρόγραμμα θα αποσταλούν από μελέτες και θα σχεδιαστούν για να αντιμετωπίσουν αυθεντικές ανάγκες στην κοινότητα των μαθητών. Οι μαθητές μπορούν να επικεντρωθούν σε αγροτικές ή αστικές περιοχές.

Θέλετε να συνεχίσετε την εκπαίδευσή σας; Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε σχετικά με το επιταχυνόμενο MBA χωρίς δίδακτρα στην ηγεσία αειφορίας! 
 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα κατανοήσουν, θα αξιολογήσουν κριτικά και θα κυριαρχήσουν τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της καθοδήγησης και του ελέγχου και της χρήσης τους στην ολοκλήρωση των οργανωτικών πόρων για την επίτευξη επιτυχίας για τη βιωσιμότητα. 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εντοπίζουν και να αναλύουν τα τρέχοντα και μεταβαλλόμενα επιχειρηματικά πλαίσια - συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών δεσμών σε τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και παγκόσμιες κοινότητες. 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίζουν και θα κατανοούν το ρόλο των αγορών και του μάρκετινγκ στην κοινωνία και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για βιωσιμότητα. 

● Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παράγουν, να αναλύουν και να ερμηνεύουν οικονομικές πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες στη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση της οργανωτικής απόδοσης και των αποτελεσμάτων βιωσιμότητας.

Σχολή Διαχείρισης Αειφορίας (ΒΑ)
Eileen Schiffer

Eileen Schiffer

Αναπληρωτής Σχολή Ηγεσίας Αειφορίας

eileen.schiffer@prescott.edu

Απρίλιος Ruth Hoffman

Απρίλιος Ruth Hoffman

Αναπληρωτής Σχολή Ανθεκτικών Βιώσιμων Κοινοτήτων, Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Κοινοτικής Οργάνωσης

aprilruth.hoffmann@prescott.edu