Seikkailukasvatus I: Expeditionary & Technical taidot Prescott College

Seikkailukasvatus I: Expeditionary & Technical taidot

Kurssin tunnus
ADV21000
Kurssi antaa opiskelijoille perustiedot retkikuntataidoista ja -malleista esitysten, keskustelujen ja harjoittelujen avulla. Aiheita ovat vähimmäisvaikutelman leiriytymistekniikat, kartta ja kompassi, laitteiden käyttö ja hallinta, ryhmä-asumis- ja päätöksentekoprosessit, julkiseen maahanpääsyyn liittyvät kysymykset ja virkistysnäkökohdat monissa ympäristöissä. Tutkimme myös retkikunnan johtamisen perusteorioita ja ajankohtaisia ​​kysymyksiä. Tiukoissa kenttäolosuhteissa opiskelijat kehittävät ulkoteknisten taitojen tuntemusta, jotka ovat yhdenmukaisia ​​sen ympäristön kanssa, jossa he matkustavat; kallio, lumi, vesi.